För andra året i rad tas Matbarometern fram, en enkät där alla riksdagspartier får svara på vad de kommer att göra för ett hållbart matsystem i framtiden. Inte på en enda punkt är partierna eniga, och om Miljöpartiet har svarat ja på alla nio frågor har Kristdemokraterna bara svarat ja på en.

Reformaten som i år tar fram barometern tillsammans med samarbetsorganisationerna WWF, Naturskyddsföreningenoch Hjärt-Lungfonden hämtar fakta bakom frågorna ur livsmedelsstrategin som beslutats av hela riksdagen, av uppdrag som just nu utreds av myndigheter som Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket, och forskning. 

Allt för att hjälpa väljarna att syna vad politikerna vill göra för en hållbar framtid, säger grundare till Reformaten Olga Grönvall Lund. Vad vi äter påverkas av så mycket, och mat är samtidigt en av de största riskfaktorerna för ohälsa idag – alltför mycket fokus läggs på vad konsumenten ska göra.

Den 5:e juni 2022 släpptes Matbarometern på Järvaveckan. På scen för att kommentera; Elin Röös, forskare vid SLU, Stefan Swartlin Peterson, Professor, Karolinska Institutet, Anette Jansson, sakkunnig, Hjärt-Lungfonden, Anna Richert, senior matexpert, WWF samt Olga Grönvall-Lund Generalsekreterare, Reformaten. Modereras av Mustafa Zatara, Förortsentreprenörer samt Pelle Bengtsberg Reformaten. 

Minut 00 – 18. Facit från forskningen. Kommentar av: Elin Röös, forskare vid SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet & Stefan Swartlin Peterson, Professor i Global Transformations for Health, Karolinska Institutet, samt tidigare chef för global folkhälsa på UNICEF

Minut 18 – 43. Analys av svaren. Kommentar av: Olga Grönvall Lund, Generalsekreterare, Reformaten, Anette Jansson, sakkunnig i intressepolitik och prevention, Hjärt-Lungfonden, Anna Richert, senior matexpert, WWF

Programmet modereras av Mustafa Zatara, Förortsentreprenörer och Pelle Bengtsberg, Reformaten

Matbarometern är ett samarbete mellan Reformaten samt WWF, Naturskyddsföreningen & Hjärt-Lungfonden