Om Reformaten

Vision

Ett positivt globalt matsystem – där det är lätt att äta rätt!

Reformaten är en partipolitiskt- och religiöst obunden förening med mål att påskynda en forskningsbaserad omställning av matsystemet – för människans och planetens hälsa. Vi betraktar matsystemet ur ett helhetsperspektiv; från produktion till konsumtion med fokus på de miljömässiga och sociala aspekterna.

Reformaten vill:

Syfte

Vårt syfte är att påskynda, utbilda, bjuda in, trendskapa, mobilisera och hitta lösningar.

Reformaten vill:

Vår historia

2019 tillbringar Olga Grönvall Lund en månad på sjukhus med sin cancersjuka pappa. På sjukhuset inser hon att maten som ska ge livsviktig energi i själva verket är näringsfattig, cancerogen och dessutom allt annat än klimatvänlig. Ur den insikten föds idén om ett upprop som ska väcka opinion kring ett matsystem i kris.

Tillsammans med Marika Berglind Ekman föddes en första tanke om en folkbildningskampanj med tillhörande namninsamling. Idén växte och den ideella föreningen Reformaten bildades under sommaren 2020 och i september samma år hölls den första akutkonferensen.

Verksamhets­berättelse

Reformatens första verksamhetsår har passerat. Vi är mycket stolta över att kunna publicera vår första verksamhetsberättelse på både svenska och engelska. Filerna finns som nedladdningsbara pdf:er.

Verksamhets­berättelse - SWE

Verksamhets­berättelse - ENG Annual Report