Vad vi gör

Reformatens driver egna projekt, men samverkar också med många olika aktörer som delar samma vision. Tveka inte att göra av dig om du vill samarbeta med oss!

Reformatens konferensserie - Låt inte maten tysta mun

En gång per kvartal satsar vi på att anordna konferenser. Dessa är livestreamade och helt gratis där olika aspekter av mat och matsystem lyfts upp och diskuteras. Målet är att utveckla dessa tillställningar till öppna, goda och roliga sammankomster för att visa att omställningen ska bli en gemensam fest dit alla är välkomna.

Seminarier

Matprat är inspirerande och lärorika samtal kring olika råvaror. Upplägget är enkelt. Vi bjuder in en kock som lagar mat med en utvald råvara i fokus. Råvaran är inte bara huvudnumret på tallriken, den spelar också huvudrollen i ett samtal som hålls mellan kocken och andra sakkunnig, exempelvis en producent och en forskare, med olika kopplingar till råvaran och platsen.

Föreläsningar

Reformaten erbjuder inspirerande föreläsningar på temat varför maten är nyckeln till en hållbar värld. Vi sänker tröskeln till engagemang och fokuserar på matens totala påverkan på vår värld. Eftersom matsystemet kopplar till alla de globala hållbarhetsmålen lyfter vi både områden som påverkan på klimat och miljö, men också rättvisefrågor och påverkan på folkhälsa. Självklart pratar vi också om det lustfyllda och goda med maten och berättar om varför det måste vara lätt att äta rätt.

För bokningar: bokning@reformaten.com

Matbarometern - hur ställer sig riksdagspartierna?

Matbarometern är Reformatens årliga enkätundersökning riktad till Sveriges riksdagspartier med syfte att synliggöra hur de enskilda partierna ställer sig till politiska styrmedel och aktuell forskning för att främja ett hållbart livsmedelssystem. Matbarometern 2.0 släpps live på Järvaveckan 05.06.2022 kl 11.00-11.45, följ livesläppet på Järvaveckan!  

 Livsmedelsystemets betydelse för att uppnå de globala hållbarhetsmålen är central: Vad vi väljer att producera och konsumera är centralt för hur vi ska klara natur- och klimatkrisen, och säkerställa att näringsriktig mat är lättillgänglig för alla. Vi anser att det saknas tydliga mål i Sverige för en hållbar produktion och konsumtion av livsmedel. Därför fokuserar vi Matbaromtern 2.0 på det viktiga regeringsuppdraget kring insatser för hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion, en chans till politisk förändring som vi inte har råd att missa. 

Förra året genomförde Reformaten också en Matbarometer, då för att undersöka om politikerna var redo att sätta tydliga mål för en hållbar matkonsumtion i linje med redan beslutade klimat- och miljömål, läs Matbarometern 1.0 nu! 

Stadsdelskök

Projekt ”Stadsdelskök Järva” är ett samarbete mellan Reformaten och Yalla Rinkeby, med finansiering från Vinnova. Stadsdelskök är ett innovationsprojekt som ska ta fram ett upplägg för en ny typ av samhällsviktig funktion i form av publika kök.

Under 18 månader kommer vi att jobba med att ta fram en modell som både ska vara skalbar och fokusera på olika typer av samhällsnytta; ekologi, hälsa, socialt liv och hållbara affärsmodeller. Vi vill skapa förutsättningar för ett lokalt, resilient matsystem som gynnar både planetens och människans hälsa. Övriga projektpartners är Momentality AB, Boys Don’t Cry och Boodla.