Vad vi gör

Reformatens driver egna projekt, men samverkar också med många olika aktörer som delar samma vision. Tveka inte att höra av dig om du vill samarbeta med oss!

Reformatens konferensserie - Låt inte maten tysta mun

En gång per kvartal satsar vi på att anordna konferenser. Dessa är livestreamade och helt gratis där olika aspekter av mat och matsystem lyfts upp och diskuteras. Målet är att utveckla dessa tillställningar till öppna, goda och roliga sammankomster för att visa att omställningen ska bli en gemensam fest dit alla är välkomna.

Seminarier

Matprat är inspirerande och lärorika samtal kring olika råvaror. Upplägget är enkelt. Vi bjuder in en kock som lagar mat med en utvald råvara i fokus. Råvaran är inte bara huvudnumret på tallriken, den spelar också huvudrollen i ett samtal som hålls mellan kocken och andra sakkunnig, exempelvis en producent och en forskare, med olika kopplingar till råvaran och platsen.

Kurser

Vill du lära dig mer om hur din verksamhet kan bidra till ett positivt matsystem? Då kan du gå kurs hos oss! Vi erbjuder restauranger inspirationskurser i olika skräddarsydda format. Kurserna består av en eller flera inspirerande och smakfulla dagar som fylls med föreläsningar och workshops med experter från olika sektorer som ger er ökad kunskap om matens påverkan på natur, djur och människors hälsa. Kursen fokuserar på lösningar och konkreta verktyg där teori blandas med praktiska moment. Kursen grundar sig i det forskningsbaserade konceptet Diet for a Green Planet. Tillsammans kan vi påverka matsystemet positivt så det blir lätt att äta rätt! Kontakta info@reformaten.com om du vill veta mer.

Boka föreläsning?

Reformaten erbjuder inspirerande föreläsningar på temat varför maten är nyckeln till en hållbar värld. Vi sänker tröskeln till engagemang och fokuserar på matens totala påverkan på vår värld. Eftersom matsystemet kopplar till alla de globala hållbarhetsmålen lyfter vi både områden som påverkan på klimat och miljö, men också rättvisefrågor och påverkan på folkhälsa. Självklart pratar vi också om det lustfyllda och goda med maten och berättar om varför det måste vara lätt att äta rätt.

För att boka Olga Grönvall Lund som föreläsare, besök: athenas.se/foerelaesare/olga-gronvall-lund/

Matbarometern - hur ställer sig riksdagspartierna?

Det finns redan många lösningar till maten! Matbarometern är vårt verktyg för att synliggöra vilka av dom som politikerna är redo att satsa på.  Det är vår årliga undersökning om politiken och besluten bakom maten. 

Matbarometern 2.0 genomförde vi i samarbete med WWF, Naturskyddsföreningen, och Hjärt-Lungfonden. Undersökningen hämtar fakta bakom frågorna ur livsmedelsstrategin som beslutats av hela riksdagen, av uppdrag som just nu utreds av myndigheter som Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket, och forskning. 

Stadsdelskök

Projekt ”Stadsdelskök Järva” är ett samarbete mellan Reformaten och Yalla Rinkeby, med finansiering från Vinnova. Stadsdelskök är ett innovationsprojekt som ska ta fram ett upplägg för en ny typ av samhällsviktig funktion i form av publika kök.

Under 18 månader kommer vi att jobba med att ta fram en modell som både ska vara skalbar och fokusera på olika typer av samhällsnytta; ekologi, hälsa, socialt liv och hållbara affärsmodeller. Vi vill skapa förutsättningar för ett lokalt, resilient matsystem som gynnar både planetens och människans hälsa. Övriga projektpartners är Momentality AB, Boys Don’t Cry och Boodla.

Matmiljön

Reformaten är stolt lokal partner i ett konsortium bestående av 22 Europeiska organisationer, universitet och forskningsinstitut. Tillsammans utgör vi Shared Green Deal, och vi arbetar för att påskynda den hållbara omställningen av hela EU. Genom vårt projekt om Matmiljön i Stockholm lyfter Reformaten fram goda exempel från Sverige inom området Matmiljö, som en del av den gröna givens Jord till bord-strategi.