Reformaten tar Superlist till Sverige

Tankesmedjan Questionmark Foundation har i undersökningen Superlist Sweden Health 2022 granskat Coop, ICA, Willys och Hemköps materbjudanden online under sex veckor i höstas. Denna Superlist har tagits fram i samarbete med Reformaten och är finansierad av Svenska Postkodstiftelsen. Läs pressmeddelandet och rapporten i sin helhet nedan.

Sammanfattning av rapporten​

  • Nästan hälften av alla materbjudanden online hos svenska matbutiker är på produkter som har högt innehåll av mättat fett, socker och salt.

  • Fyra av fem ohälsosamma materbjudanden är så kallade “flerköp”, som kräver att konsumenten köper fler enheter.

Nästan hälften av erbjudanden online gällde produkter som innehåller mycket fett, socker och salt. Dessutom är fyra av fem av erbjudanden på ohälsosamma produkter så kallade flerköp, som “köp en, få en gratis” eller “3 för 50 SEK”. Coop marknadsför dessa ohälsosamma produkter med flerköpserbjudanden i störst utsträckning. Denna typ av erbjudanden ger konsumenter incitament att köpa fler enheter.

Forskning från Storbritannien har uppmärksammat att kampanjer i allmänhet uppmuntrar konsumenter att köpa mer av en viss produkt, men också av den marknadsförda kategorin i allmänhet (PHE, 2020). Denna effekt är den starkaste för flerköpserbjudanden.

Undersökningsresultaten visar på att svenska dagligvarukedjor bidrar till ohälsosamma kostvanor i Sverige genom att erbjuda flerköpskampanjer för ohälsosamma produkter. Samtidigt kan livsmedelskedjorna spela en roll för att bekämpa fetma genom att proaktivt fokusera sina marknadsföringsaktiviteter för att öka försäljningen av hälsosammare produkter.

Matbutikernas extrapriser bidrar till ohälsosam matkonsumtion

Pressmeddelande 6 december 2022

Runt hälften av matvarorna som är på erbjudande hos livsmedelskedjorna är ohälsosamma, med högt innehåll av fett, socker och salt. Det framkommer i undersökningen Superlist som har gjorts av tankesmedjan Questionmark i samarbete med Reformaten och finansierad av Svenska Postkodstiftelsen. Kedjorna bidrar därmed inte bara till ohälsosam matkonsumtion, utan hjälper inte heller konsumenten att spara pengar i dessa ekonomiskt utmanande tider genom att de får konsumenter att köpa och betala mer med flerköpskampanjer.

Under sex veckor i augusti och september i år undersöktes vilka typer av produkter som var på erbjudande online hos Coop, ICA, Hemköp och Willys, totalt 13 300 erbjudanden. Granskningen visade att nästan hälften av alla produkter som var på erbjudande hos kedjorna var ohälsosamma produkter, så kallade HFSS-produkter (High in Fat, Salt or Sugar). Dessutom var fyra av fem av dessa erbjudanden av ohälsosamma produkter så kallade flerköp, som “köp 3 för 50 SEK”. 

Enligt ny brittisk forskning (PHE, 2020), leder flerköpserbjudanden till att konsumenter köper mer av den marknadsförda maten, och även mer av produktkategorin generellt. Detta gör att konsumenter spenderar mer pengar i slutändan, inte mindre.

“Flerköpserbjudanden, och i detta fallet av ohälsosamma produkter, leder till att folk köper mer varor än planerat. Med extrapriser som inte kräver flerköp har konsumenten i alla fall möjligheten att bara köpa det som de faktiskt behöver. Kanske hade man bara tänkt köpa en chipspåse, men när man ser erbjudandet 2 chipspåsar för 39 kr så slänger man ner en påse till. Det påverkar både hälsan och plånboken”, säger Olga Grönvall Lund, generalsekreterare och grundare av Reformaten.

Ohälsosamma matvanor är en starkt bidragande faktor till ohälsa och kroniska sjukdomar. Idag är en av två vuxna i Sverige överviktiga. Livsmedelskedjorna påverkar i stor utsträckning vad kunder köper, eftersom cirka 70 procent av all mat som konsumeras köps i butik. Dagens matmiljö med billig, ultraprocessad och ohälsosam mat som finns tillgänglig överallt och ofta är på extrapris, har stort inflytande på människors hälsa. Speciellt i tider med sämre ekonomi och inflation, vilket drar konsumenterna till dessa billigare, ohälsosamma produkter.

“Det är inte lätt att äta rätt idag. Konsumenter blir ständigt pushade att köpa och äta mat som varken är bra för deras eller planetens hälsa. Vad som är på erbjudande har stort inflytande på vad folk köper. Här borde handeln ta ett större ansvar. ICA, Coop och Axfood har en fantastisk möjlighet att använda sin unika maktposition för att hjälpa sina kunder att handla produkter och råvaror som främjar den individuella hälsan. Något som skulle leda till en friskare befolkning. Vi är medvetna om att vinstmarginalerna ofta ligger i just dessa produktkategorier, men vi hoppas ändå att de stora kedjorna ser bortom sina kvartalsrapporter och tar sitt samhälleliga ansvar, speciellt med kommande generationer i åtanke”, säger Olga Grönvall Lund.

”Samhällsutmaningar som COVID-19 och de nuvarande ekonomiska svårigheterna visar oss att vi som samhälle måste göra tillgången till hälsosam, hållbar och prisvärd mat till en prioritet i matmiljön. Det överflöd av flerköp på ohälsosam mat som vi ser i Sverige hjälper inte konsumenten att äta nyttigt eller spara pengar”, säger Charlotte Linnebank, direktör för Questionmark Foundation.

”Vi tycker att det är viktigt att alla aktörer som agerar i vår omvärld är med och tar ett ansvar för att bygga ett långsiktigt hållbart samhälle för människor, djur och natur. Att driva konsumtion som bidrar till ohälsa känns inte särskilt hållbart. Därför är denna rapport så viktig”, säger Marie Dahllöf, generalsekreterare för Svenska Postkodstiftelsen.

Från och med oktober 2023 kommer den brittiska regeringen förbjuda flerköpskampanjer av ohälsosamma produkter med mycket fett, salt och socker, som ett försök att stävja epidemin av livsstilsrelaterade sjukdomar som fetma och diabetes. De blir först ut i världen med en sådan lagstiftning.

“I Reformatens tidigare arbete har vi sett ett bristande intresse från politikernas håll att styra konsumenter mot en mer hållbar och hälsosam matkonsumtion. Här har istället näringslivet chansen att styra den utvecklingen i rätt riktning och ta sitt ansvar att se över vilken typ av produkter man har på erbjudanden och hur man använder sig av flerköpserbjudanden”, säger Olga Grönvall Lund.

Har du frågor, kontakta:

Olga Grönvall Lund, grundare och generalsekreterare för Reformaten, olga@reformaten.com, tel 0737251586

Elizabeth von Hanno Brockfield, verksamhetsledare för Reformaten, elizabeth@reformaten.com

Kontaktperson för metodfrågor om studien vid Questionmark:

Gustaaf Haan, gustaaf@thequestionmark.org, tel 00316-26 636 174

Fakta om undersökningen: Superlist är ett multinationellt forskningsprojekt som drivs av tankesmedjan Questionmark Foundation. Denna rapport, Superlist Sweden Health 2022, har tagits fram tillsammans med Reformaten och är finansierad av Svenska Postkodstiftelsen. Questionmarks syfte är att granska och ge insikt i vad dagligvaruhandeln gör för att göra våra matvanor och vårt matsystem mer hälsosamt och hållbart. Superlist visar vilka kedjor som ligger i framkant för att driva positiv matkonsumtion och var det finns utrymme för förbättring. Denna undersökning genomfördes under sex veckor (15 augusti-26 september 2022), då Questionmark har samlat in data kring antalet erbjudanden online av ohälsosamma produkter samt flerköpserbjudanden av dessa produkter hos de fyra kedjorna, Coop, Willys, ICA och Hemköp.

Definitionen av ohälsosamma produkter baseras på den brittiska näringsmodellen (NPM) som säger att om en produkt innehåller nivåer av fett, salt eller socker som inte är i balans med mer nyttiga näringsämnen, anses produkten vara ”HFSS” (High in Fat, Salt or Sugar).