Stadsdelskök

Stadsdelskök

Projektet ”Stadsdelsmat – En ny infrastruktur och inkluderande mötesplats för människan och maten” var ett samarbete mellan Reformaten, Momentality, Boys Don’t Cry, Boodla och Yalla Rinkeby med finansiering från Vinnova.

Stadsdelskök var ett innovationsprojekt som syftade till att ta fram ett upplägg för en ny typ av samhällsviktig funktion i form av publika kök.

Under 18 månader arbetade vi med att ta fram en modell som både var skalbar och fokuserade på olika typer av samhällsnytta; ekologi, hälsa, socialt liv och hållbara affärsmodeller. Vi ville skapa förutsättningar för ett lokalt, resilient matsystem som gynnade både planetens och människans hälsa.