Mission Matmiljö

Vår mission

Vi fyra organisationer Reformaten, WWF Sverige, Organic Sweden och MatLust Utvecklingsnod är initiativtagare till innovationsplattformen och hubben Mission Matmiljö. Med finansiering från Vinnova arbetar vi för att Sveriges publika matmiljöer år 2033 säkrar människan, samhällets och naturens behov.  

Matsystemets skyltfönster.

Matmiljön – platsen där mat möter konsument, såsom butiken, restaurangen, skolan eller digitala miljöer – är en nyckel till vilka val som görs. Vi tänker på matmiljön som matsystemets skyltfönster, och är övertygade om att fönstret behöver designas, stylas och kanske till och med möbleras om för att stärka folkhälsa, ekonomi och hållbar produktion. Till skillnad från idag. Mission Matmiljö tar avstamp i det arbete som redan gjorts på nationellt och internationellt plan. Exempel på kunskap att bygga vidare på är Folkhälsomyndighetens litteraturöversikt och studier fokuserade på matmiljöer liksom den brittiska ungdomsrörelsen Bite Back och internationella organisationer såsom FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO.

Det är allas omställning.

Reformaten, WWF Sverige, Organic Sweden och MatLust Utvecklingsnod har av Sveriges innovationsmyndighet Vinnova fått möjligheten att sätta igång ett arbete kring matmiljöer. Inom innovationsplattformen Mission Matmiljö vill vi tillsammans med en mångfald aktörer undersöka matmiljöernas utformning och deras konsekvenser. Vi vill bygga en innovationsplattform som kan utveckla nya lösningar som rör oss mot systemförändring för en hållbar framtid. Det är handlar om allas omställning, och för att säkerställa att alla är med utgår arbetet från missionens deltagarpolicy. På Mission Matmiljös Linkedinsida kan du löpande följa vad vi gör för att komma framåt och få större kunskap kring matmiljöer och dess påverkan på vårt livsmedelssystem. Vinnova finansierar totalt åtta innovationsplattformar för att skapa innovation på systemnivå, för ett hållbart och konkurrenskraftigt matsystem. Läs mer om övriga plattformar genom boxen här under.

Hör av dig!

Mission Matmiljö är inriktat tre olika områden. Reformaten fokuserar främst på omställningen i hotell- och restaurangbranschens matmiljöer (HoReCa). Organic Sweden har fokus dagligvaruhandeln, och MatLust Utvecklingsnod matmiljöer som finns på offentliga institutioner såsom skolor, sjukhus, idrottshallar eller universitet. Om du vill läsa mer om organisationerna bakom plattformen eller komma i kontakt med någon av oss klickar du dig vidare genom boxarna nedanför. Vill du istället prata direkt med Mission Matmiljö? Genom formuläret kommer du i kontakt med Plattformens projektledare så tar vi det därifrån – vi ser fram emot att höra från dig! 

Projektledare

Ulrika Backlund

HoReCa

Pelle Bengtsberg
Olga Grönvall Lund

Dagligvaruhandeln

Anton Järild