MATREVOLUTIONEN

”Matrevolutionen” är en folkbildande kampanj som syftar till att inspirera till positiv förändring inom matsystemet globalt. Genom att visa inspirerande exempel på konkreta aktiviteter, platser, personer och organisationer vill vi demonstrera att tranformativ förändring av ojämlika strukturer är möjlig, den sker överallt och det finns hopp – system kan förändras. Här visas ruta 1) en publikation som uppslag PDF. Ruta 2) Ett quiz som länkar varje fråga till ett case i publikationen. Ruta 3) En länk vidare till pressmedelande om eventet (för intresse att läsa men inte att osa på eftersom att det är inbjudna ”unga makthavare”).

© 2024 Reformaten, the Hunger Project Sverige, Siani