Reformaten

Det ska vara lätt att äta rätt i Stockholm

Det handlar om Rättvisa

Matmiljön är den sociala och fysiska miljö vi bor och verkar i. Vår matmiljö påverkar vår syn på mat, men också vad som är tillgängligt och vad vi slutligen äter.

Det saknas politisk vilja

Genom vår Matbarometer vet vi att somliga politiska partier inte vill göra tillräkligt för att göra det lätt att äta rätt, trots att forskning efterfrågar politiska styrmedel.

Marknaden och folkhälsan

”Välinformerade konsumenter” gör bra val. Men vem kan göra dessa bra val? Vi vill kallas ätare istället, och staden saknar förutsättningar för att äta rätt.

Nio förslag till staden

Tillsammans med Stockholms alla matmiljö-hjältar har vi kokat fram nio stycken förslag till staden. Det handlar om delade jordkällare och regleringar av reklam, men även om en vision för framtidens stockholm och vad som redan gjorts på andra platser.

En Matmiljö-hjälte kan vara du som samlar matsvinn för att dela ut till andra ätare.

En Matmiljö-hjälte kan vara stadsplaneraren som sätter maten i centrum.

En Matmiljö-hjälte kan vara skolkocken som värnar om alla barns rätt till en bra måltid.

En Matmiljö-hjälte kan vara du som forskar om matrelaterade sjukdomar i Stockholm stad.

Vi teamar upp med alla lokala hjältar i matmiljön för att

Samarbeta

Tillsammans är vi en kraft att räkna med.

Synliggöra

Vi ser vad som behöver ändras i Matmiljön.

Bygga policy

Vi vet vilka åtgärder som saknas i staden.

påverka EU

Våra policies ska påverka hela EU:s Gröna Giv

Konsekvenserna av en ohälsosam och ohållbar Matmiljö​

Det är matmiljön - reklamen, butikshyllorna, och serveringarna i vår närmiljö som avgör vad vi äter. Inga pekpinnar säger många politiker, men oreglerad reklam och försäljning av onyttig o hälsoskadlig mat är ju inte bara en pekpinne, det är en stor påk som föser oss in i ohälsa till oerhörda kostnader i lidande o pengar.
Stefan Swartling Peterson
Professor of Global Transformations for Health
Karolinska Institutet
I Stockholms matmiljö är tillgången till ohälsosamma livsmedel hög. Dessa livsmedel marknadsförs flitigt, särskilt utomhusreklam i socioekonomiskt utsatta områden. Kombinerat med faktorer som låg inkomst och utbildning, leder detta till att socioekonomiskt utsatta människor påverkas mer av en ohälsosam matmiljö än andra, både på kort och lång sikt.
Aravinda Berggreen Clausen
Forskare Kostvetenskap
Uppsala Universitet

Reformaten är stolt lokal partner i ett konsortium bestående av 22 Europeiska organisationer, universitet och forskningsinstitut. Tillsammans utgör vi Shared Green Deal, och vi arbetar för att påskynda den hållbara omställningen av hela EU. Genom vårt projekt om Matmiljön i Stockholm lyfter Reformaten fram goda exempel från Sverige inom området Matmiljö, som en del av den gröna givens Jord till bord-strategi. 

 

“Matsystemet är fucked”

Att ha tillgång och råd att äta mat som kommer från friska jordar och välfungerande ekosystem är allas mat-rätt. Idag ser det inte ut så. Vi måste akut förändra sättet vi konsumerar och producerar vår mat på. Bli kvalitarian, dela kunskap och inspiration och stötta Reformatens arbete för ett positivt globalt matsystem idag! 

Kontakt: pelle@reformaten.com