Skip to content

Stöd oss

Hjälp oss hjälpa matsystemet.

Reformaten har sedan starten drivits utifrån ren passion. Men organisationen växer fort. Det är fantastiskt, och för att verksamheten ska bli hållbar på lång sikt, måste vi ha möjlighet att anställa personal. Och för att kunna anställa öppnar vi nu upp för donationer och månadsgivarskap.

Reformaten jobbar för att:

  • Regeringen ska prioritera och sätta tydliga mål för ett matsystem som ska gynna planeten och människans hälsa.
  • Matsektorn ska implementera en transparent, hållbar och rättvis värdekedja – på global nivå, från produktion till konsumtion.
  • Mer forskning ska göras på hur maten påverkar människans hälsa (ultraprocessad mat, tillsatser, cocktaileffekter, bekämpningsmedel etc).