Reformaten

Reformaten är en rörelse för ett positivt globalt matsystem - det ska vara lätt att äta rätt

Reformaten är en partipolitiskt- och religiöst obunden förening med mål att påskynda en forskningsbaserad omställning av matsystemet – för människans och planetens hälsa. Vi tittar på matsystemet ur ett helhetsperspektiv; från produktion till konsumtion, med fokus på de miljömässiga och sociala aspekterna.

Genom att mobilisera aktörer som direkt och indirekt jobbar med matsystemet skapar vi en gemensam plattform för politisk påtryckning. Vi strävar efter att öka det allmänna engagemanget och bilda en bred opinion som stödjer den akuta reformen.

Aktuellt

Matbarometern - hur ställer sig riksdagspartierna?

Reformaten genomför tillsammans med WWF, Naturskyddsföreningen och Hjärt-Lungfonden årets Matbarometer med syftet att undersöka vilka åtgärder som riksdagspartierna är beredda att genomföra för att alla i Sverige ska ha möjligheten till en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion. Se Livesläppet av Matbaromtern 2.0 från Järvaveckans stora scen. 

Dela din åsikt inför valet

Vad brinner du för inom folkhälsan, klimat & miljö? 

Insta-feed - senaste uppdateringarna

Följ oss på @reformaten för de senaste uppdateringarna på Instagram